Trygg og kreativ formidling

Fellesnaustet

Framom riksvegen på Vikøyri

Publisert: 29. september 2019 09:06
Teksten handler om: Kultur, Bygg

Når ein fekk riksvegen nedom naust rekka og det vart vanskeleg å kunne dra båtar opp på land der ein tidlegare gjorde det.

Då vart dette store naustet sat opp slik at fleire fekk moglegheit til å kunne dra opp båtar som ikkje går under den låge brua under riksvegen.

Fellesnaustet vart etter kvart ein naturleg samlingsstad for mange.


Skrive av: Lars K. Hansen