Trygg og kreativ formidling

Velkommen til innlogging for Linuxlars.net

Vel sky eller nettside innlogging

Publisert: 12. oktober 2019

For å besøkje eller nytta skytenesten går du inn på sky.linuxlars.net

Sky tenestene har moglegheit for file- deling, synkronisering og lagring m.m. Med ende til ende kryptering for alle teneste på Linuxlars.net finn ein også media avspeling, epost -klient, oppdatering frå valde nyheitskjelder, kalender, chat, utvalde kontor og samarbeids -verktøy med meir.

Sky tenesta er sett opp for å trygga eigne og andre sine data. Difor er tilgang med eigen konto kun mogleg etter avtale.

Logg inn nettside er berre i spesielle tilfelle etter særskild avtale.Andre alternativ for å logge inn eller besøke: